Brezplačna pomoč070 882 220

Vaša košarica je prazna.


Nov seznamOdstraniPreimenuj

Izberite seznam

Dodaj vse v košarico
Izprazni seznam

Splošni pogoji poslovanja s Tuš klub kartico

Splošni pogoji so pravna osnova za poslovanje s Tuš Cash&Carry klub kartico. S podpisano izjavo na obrazcu se vsak imetnik Tuš Cash&Carry klub kartice zaveže k poznavanju in spoštovanju določil o poslovanju, ki so navedena v nadaljevanju.

 1. Uporabnik Tuš Cash&Carry klub kartice lahko postane vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oz. oseba, ki zanj opravlja nakupe in pravilno izpolni obrazec za pridobitev Tuš Cash&Carry klub kartice in ga odda v eni izmed poslovnih enot Tuš Cash&Carry oziroma potniku, ki ga obiskuje. Posamezna pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ima lahko več kartic in sicer v skladu z njegovimi nabavnimi potrebami. Npr. določeno podjetje ima več poslovnih enot in vsaka izmed njih sama vrši nakupe za svoje potrebe. Kartica je personalizirana oziroma imenska in neprenosljiva. V primeru, da se kartica uporablja za namen zadovoljevanja potreb pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, je na kartici poleg imena podjetja navedeno tudi ime osebe, ki vrši nabavo za omenjeno podjetje. Konkretno kartico lahko uporablja samo oseba, ki je navedena na kartici. Za vsako izdano kartico je potrebno izpolniti pristopni obrazec.
 2. Izdajatelj in lastnik Tuš Cash&Carry klub kartice, družba Engrotuš d.o.o., se obvezuje, da bo pridobljene podatke o uporabnikih kartice Tuš Cash&Carry uporabljala in hranila v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik Tuš Cash&Carry klub kartice soglaša, da se podatki shranjujejo v centralno bazo podatkov, katere upravljalec je družba Engrotuš d.o.o. in v kateri se bodo shranjevali podatki o nakupih in storitvah, ki so bili opravljeni oziroma uporabljeni s  predložitvijo Tuš Cash&Carry klub kartice in na podlagi katerih bo upravičen do prilagojenih ponudb, ugodnosti in bonitet za uporabnike Tuš Cash&Carry klub kartice. Izdajatelj bo osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da izdajatelj trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene. Uporabnik baze podatkov Tuš Cash&Carry je družba Engrotuš d.o.o. in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb družba Engrotuš d.o.o. lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju in obdelavi osebnih podatkov.
 3. Pristopni obrazec se lahko izpolni in vroči zaposleni osebi v poslovni enoti Tuš Cash&Carry oz. potniku. Pooblaščena oseba pred sprejemom pristopne izjave preveri istovetnost osebe, ki izpolni obrazec. Če odkloni preverbo istovetnosti, lahko pooblaščena oseba zavrne sprejem pristopne izjave.
 4. S Tuš Cash&Carry klub kartico se beležijo nakupi, uveljavljajo popusti in druge bonitete za uporabnike Tuš Cash&Carry klub kartice. Tuš Cash&Carry klub kartica je brezplačna in za kupce brez obveznosti. Uporaba Tuš Cash&Carry klub kartice omogoča naslednje ugodnosti:  rabati in kasaskonto na podlagi sklenjene pogodbe oziroma aneksa.
 5. Ob plačilu blaga mora kupec pred plačilom na blagajni predložiti Tuš Cash&Carry klub kartico. Poznejši vpis nakupa ni mogoč, prav tako ni mogoče pozneje izkoristiti popustov, ugodnosti in pogodbeno dogovorjenih bonitet.
 6. Uporabnik Tuš Cash&Carry klub kartice oziroma pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora izgubo ali krajo kartice Tuš Cash nemudoma pisno javiti oziroma preklicati kartico z izpolnitvijo obrazca Obrazec za preklic Tuš Cash&Carry klub kartice. Obrazec je na voljo na informacijah Tuš Cash&Carry. V kolikor pride pri pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku do kadrovskih sprememb (npr. sprememba osebe, ki za podjetje vrši nabavo in je njeno ime navedeno na kartici) mora odgovorna oziroma pooblaščena oseba obravnavane pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika preklicati kartico. Preklic kartice je možno izvesti z izpolnitvijo obrazca »Obrazec za preklic bonitetne kartice Tuš Cash&Carry«, ki je na voljo v vseh poslovalnicah Tuš Cash&Carry ali na spletni strani www.tuscc.si. Le s pozorno in  pravočasno odjavo kartice iz prometa se lahko izključi možnost zlorabe. Engrotuš d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli zlorabo kartice in škodo, ki bi nastala s strani nepooblaščene osebe.
 7. Uporabo Tuš Cash&Carry klub kartice lahko uporabnik prekliče s pisno izjavo, ki jo pošlje na naslov:Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje, s pripisom Tuš C&C klub.
 8. Engrotuš lahko kartico, ki ni bila v uporabi eno leto blokira. S tem Engrotuš zagotavlja varnost in preprečuje možnost zlorabe kartice. 
 9. Uporabnik Tuš Cash&Carry klub kartice je dolžan izdajatelju kartice Tuš Cash&Carry, družbi Engrotuš d.o.o., posredovati spremembo svojih osebnih podatkov. Družba Engrotuš d.o.o. ne jamči za škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov uporabnika kartice Tuš Cash&Carry, s katerimi razpolaga. Od upravljavca baze ima kontaktna oseba pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, izpis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V kolikor kontaktna oseba to naredi, mora pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik določiti drugo pooblaščeno osebo, sicer kartice ne more uporabljati.
 10. Družba Engrotuš d.o.o. lahko spremeni Splošne pogoje poslovanja s Tuš  Cash&Carry klub kartico, ki so objavljeni na pristopnem obrazcu in na spletni strani www.tuscc.si. Vse spremembe pa bo javno objavila na svojih spletnih straneh. Če Tuš Cash&Carry klub član uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja.
 11. Tuš Cash&Carry klub kartica je veljavna do pisnega preklica izdajatelja. Ob preklicu uporabnik Tuš Cash&Carry klub kartice izgubi pravico do izkoriščenja vseh bonitet.
 12. Ti splošni pogoji veljajo od 3. 5. 2018 dalje in veljajo do spremembe oziroma preklica.rte text