Brezplačna pomoč05973 4444

Vaša košarica je prazna.


Nov seznamOdstraniPreimenuj

Izberite seznam

Dodaj vse v košarico
Izprazni seznam

Politika zasebnosti

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Naše trdno stališče je, da sta varnost in zasebnost na prvem mestu, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Ta politika varovanja osebnih podatkov družbe Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje (v nadaljevanju Engrotuš ali upravljavec osebnih podatkov) seznanja obiskovalce (v nadaljevanju obiskovalec, uporabnik ali kupec) naših spletnih mest in uporabnike naših storitev, z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani Engrotuša po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in veljavno nacionalno zakonodajo Republike Slovenije.

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih upravljalec osebnih podatkov dobi od vas, kadar obiščete in uporabite Engrotuš-eva spletna mesta ali mu jih posredujete na drug način (včlanitev, sodelovanje v nagradnih igrah, oddaja raznih obrazcev).

Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljalec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s politiko o varstvu osebnih podatkov, je družba Engrotuš d.o.o.. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Engrotuš-u je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@tus.si.

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Engrotuš, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti zbira naslednje osebne podatke:

  • Tuš Cash & Carry klub: številka Tuš Cash & Carry klub kartice, ime, priimek, službeni elektronski naslov, službena mobilna številka, službeni stacionarni telefon, 
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda Engrotuš – u ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

Engrotuš ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob včlanitvi v Tuš Cash & Carry klub, ko se naročite na prejemanje e-novic, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima Engrotuš za obdelavo zakonit interes.

Časovno obdobje, v katerem Engrotuš hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Engrotuš zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

  • Tuš Cash & Carry klub: privolitev posameznika;

in za naslednje namene:

  • Tuš C&C klub kartica zvestobe; obveščanje o Tuš Cash&Carry aktivnostih, neposredno trženje, izpolnjevanje pravic in obveznosti Tuš Cash&Carry kluba

Hramba osebnih podatkov

Engrotuš bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za Engrotuš –ovo izpolnitev vaših naročil, za zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti Tuš Cash & Carry kluba, za ponudnikovo pošiljanje e-novic ipd.).

Engrotuš tako hrani vaše osebne podatke:

  • Tuš Cash & Carry klub: podatki potrebni za izvajanje pogodbenega razmerja (obvezni podatki) se hranijo še 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja. Po poteku 5 let se podatki izbrišejo ali ustrezno anonimizirajo ter obdelujejo za izvajanje statističnih analiz. 

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na dpo@tus.si ali nas pokličite na 080 13 10. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili - pisno in v skladu s predpisi. Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico da vas seznanimo, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, vam na vašo zahtevo posredujemo naslednje informacije:

(a)        namene obdelave;

(b)       vrste zadevnih osebnih podatkov;

(c)        uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

(d)       kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

(e)       obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

(f)        pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

(g)       kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

(h)       obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v   takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Zahtevo pošljite na naslov: Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo oddajte na elektronski naslov dpo@tus.si

Pravica do popravka osebnih podatkov: Po prejemu zahteve (pisno ali elektronsko) s strani posameznika po popravi netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim Engrotuš brez nepotrebnega odlašanja pristopi k popravi netočnih podatkov. Zahteva se dodeli v reševanje odgovorni osebi za osebne podatke, glede katerih se popravek zahteva. Odgovorna oseba v roku enega delovnega dne izvede popravek netočnih podatkov, razen če bi bilo to nesorazmerno glede na stroške v tem primeru, se popravek opravi v najkrajšem možnem času. Popravek se izvede na način, da je vidna revizijska sled. Po izvedeni popravi se obvestiti posameznika in sicer najkasneje v roku treh dni od dneva, ko je bila izvedena poprava. Obvestilo se lahko izvede po pošti ali preko elektronskih sredstev.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): Po prejemu zahteve (pisno ali elektronsko) s strani posameznika po izbrisu osebnih podatkov se zahteva dodeli v reševanje odgovorni osebi za osebne podatke, glede katerih se zahteva izbris. Odgovorna oseba preuči prejeto zahtevo in v roku 24 ur sprejme odločitev ali je zahteva posameznika po izbrisu utemeljena. V primeru, če je zahteva posameznika po izbrisu utemeljena se osebni podatki trajno izbrišejo iz vseh zbirk osebnih podatkov v roku sedmih delovnih dni. Pri izbrisu je zagotovljeno, da je izbris trajen. O izvedem izbrisu se posameznik obvesti. Obvestilo se lahko izvede po pošti ali preko elektronskih sredstev. Izbris se izvede na način, da se zagotovi revizijska sled. V primeru če odgovorna oseba ugotovi, da je zahteva posameznika neutemeljena o tem obvesti posameznika. Obvestilo mora vsebovati razloge, zakaj je zahteva neutemeljena. Obvestilo se lahko izvede po pošti ali preko elektronskih sredstev. Engrotuš pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

(b) če se prekliče privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

(c) če posameznik ugovarja obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

(d) podatki so bili obdelani nezakonito,

(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za Engortuš.

Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

  • podatki niso točni,
  • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
  • Engrotuš podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
  • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

V ostalem se smiselno uporabljajo pravila zapisana pod Pravico do izbrisa osebnih podatkov.

Pravica do obveščanja drugih uporabnikov v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave: Engrotuš vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor.

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali Engrotuš-u, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Engrotuš, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Po prejemu zahtevka (pisno ali elektronsko) za prenos osebnih podatkov s strani posameznika se zahtevek dodeli v reševanje odgovorni osebi za osebne podatke, glede katerih se zahteva prenos. Odgovorna oseba preuči prejeto zahtevo in v roku 24 uri sprejeme odločitev ali je zahteva posameznika po prenosu utemeljena. Pri sprejetju odločitve se preverja ali obstaja podlaga za prenos ter ali obstajajo tehnične zmožnosti oziroma rešitve za prenos. V primeru, če je zahteva utemeljena se izvede prenos podatkov v roku petih delovnih dni od dneva prejema zahtevka. Prenos se opravi na način ki je tehnično sprejemljiv. Posameznika se obvesti o izvedenem prenosu osebnih podatkov. Obvestilo se lahko pošlje po pošti ali preko elektronskih sredstev. V primeru če se ugotovi, da je zahteva posameznika neutemeljena se o tem obvesti posameznika. Obvestilo mora vsebovati razloge, zakaj je zahteva neutemeljena. Obvestilo se lahko pošlje po pošti ali preko elektronskih sredstev    

Pravica do ugovora obdelavi zoper obdelave na podlagi zakonitih interesov upravljavca, neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov: Kot posameznik lahko ugovarjate obdelavi osebnih podatkov in sicer lahko ugovarjate samo tisti obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za kateri si prizadeva Engrotuš ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav. Engrotuš bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Ugovor  Engrotuš d.o.o., za Tuš Cash & Carry klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo oddajte na elektronski naslov dpo@tus.si

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščenecu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na naslov: Engrotuš d.o.o., za Tuš Cash & Carry klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali na elektronski naslov dpo@tus.si

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Z uporabo spletnih strani in njihovih funkcionalnosti posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varovanja osebnih podatkov.

Celje: 25. maj 2018